Vragen

Betaling

In principe ontvangt u van ons, nadat wij de materialen terug hebben ontvangen, een factuur, die u kan overmaken. Het is ook mogelijk dat u voor aflevering een factuur ontvangt, die voor aflevering betaald dient te zijn, dit kan dan door middel van overmaking per bank of contact aan de bezorger. Indien er van te voren afgerekend dient te worden, wordt dit altijd tijdig van te voren medegedeeld.
 

Huurperiode

De prijzen gelden voor een huurperiode voor 1 dag en zijn exclusief 21% BTW.

In overleg kunt u de materialen 1 dag van te voren ophalen en 1 dag na het evenement terugbrengen.
Het is natuurlijk mogelijk om de materialen langer dan 1 dag te huren, daarvoor zal een toeslag van 15% berekend worden.

Leveren en ophalen materialen

Materialen worden door uzelf opgehaald:
U kunt de materialen in overleg ophalen en terugbrengen tijdens de openingstijden. Het is mogelijk dat dit dient te geschieden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Het kan eveneens voorkomen, dat u het verhuurbedrag vooraf bij overmaking van de factuur of contant bij afhalen dient te voldoen. Mocht dit zo zijn, dan zal u hierover tijdig worden geïnformeerd.
U dient zelf te zorgen voor een deugdelijk transportmiddel, zodat de materialen niet worden beschadigd.
De gehuurde materialen kunnen door u op de aangegeven einddatum weer in overleg worden teruggebracht tijdens de openingstijden.
Weekend:
Indien uw evenement op zaterdag of zondag is, kunt u de materialen op vrijdag ophalen en op maandag weer terugbrengen.

Materialen laten bezorgen/ophalen:
De materialen kunnen ook door ons bezorgd en opgehaald worden. Wij zullen daar wel bezorgkosten voor in rekening brengen. Alle materialen worden aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers en/of pallets. Deze emballage goederen blijven op het afleveradres staan. Bij het ophalen dient alles op dezelfde locatie, als waar de materialen zijn afgeleverd, klaar te staan voor transport. Indien niet alle goederen klaar staan en wij op een later tijdstip nog een keer terug moeten komen om de resterende materialen op te halen, kunnen hiervoor extra transportkosten in rekening worden gebracht. Mocht de chauffeur extra handelingen moeten verrichten om de materialen in het transportmiddel te krijgen, kan er een extra uurloon berekend worden van € 32,50 ex BTW per uur.

 Op- en afbouw:
Het is ook mogelijk, dat de gehuurde materialen door ons opgebouwd moeten worden, dit zal in overleg met u geschieden. Meestal gebeurt de opbouw een dag van te voren en de afbouw een dag na het feest.
Zelfs is het mogelijk om op te bouwen op de dag van het feest en na afloop gelijk weer af te bouwen, dit zal altijd in overleg met u geschieden.
Op- en afbouw in principe alleen begaande grond en maximaal 10 meter naast het transportmiddel.


 

Beschadigde en manco materialen

Na terug ontvangst van de materialen worden deze geteld en gecontroleerd op beschadigingen en vermissingen. Indien Van Lopik Verhuur tijdens deze telling vermissingen, beschadigingen en/of manco's constateert worden deze manco's aan u berekend. Indien ontbrekende materialen alsnog worden teruggebracht, worden deze uitsluitend gecrediteerd, indien dit gebeurt binnen 10 dagen. Voor beschadigde materialen zullen de reparatiekosten in rekening worden gebracht.

Schoonmaakkosten

Voor servies, bestek en glaswerk gelden de prijzen inclusief schoonmaakkosten, indien deze veegvuil en gesorteerd in de juiste bakken/kratten worden teruggebracht. Mocht dit niet zo zijn, is het mogelijk dat er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

De prijs voor het linnen is ook inclusief schoonmaakkosten. Het linnen moet wel droog worden ingeleverd en niet vochtig in een afgesloten zak, anders kan het nog zijn dat er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Alle overige materialen dienen schoon te worden teruggebracht. Indien goederen niet schoon teruggebracht worden worden, gelden de volgende tarieven:

* schalen, dienbladen en tafelaankleding € 0,50 per stuk/onderdeel
* koffiezetapparatuur en toebehoren € 3,00 per stuk/onderdeel
* overige artikelen € 32,50 per uur op nacalculatie

Totaal organisatie

Niet alleen voor de huur van materialen, maar ook op het culinair gebied en alle overige informatie omtrent het organiseren van welk evenement dan ook kunt u contact opnemen met Van Lopik Verhuur. Samen komen wij eruit om uw evenement te doen welslagen!